Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na 39. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat v Praze v O2 Universum ve dnech 1.-3.6.2022. I když v době spuštění webu kongresu a psaní těchto řádek nevím, zda bude možné akci uskutečnit prezenční formou, pevně v to všichni doufáme. Brodovy dny v roce 2021 nám jasně ukázaly, jak moc potřebujeme se setkávat tváří v tvář a jak moc nám chyběla osobní účast na edukačních aktivitách v prvních měsících kovidových restrikcí. On-line konané aktivity nedokáží zcela nahradit kvalitní vzdělávání, ať již z důvodu nižší edukační úrovně či nemožnosti skloubit pobyt na pracovišti se sledováním on-line přednášek.

Kongres bude pokrývat všechny významné oblasti nefrologie od diagnostiky a léčby chronických onemocnění ledvin přes léčbu renálního selhání a jeho komplikací, obsahovat bude i bloky věnované hemodialýze, domácí dialýze (peritoneální i domácí hemodialýze) a transplantaci. Rozhodli jsme se jeden blok i tentokrát věnovat problémům spojeným s COVID-19. Nebude chybět ani tradiční blok věnovaný registrům, blok zahraničních řečníků či blok prezentující významné studie a články publikované českými autory v loňském roce, kterých nebylo málo. V rámci spolupráce a dalšími odbornými společnostmi připravujeme blok věnovaný pediatrické nefrologii (ve spolupráci s nefrologickou sekcí České pediatrické společnosti ČLS JEP) a blok Slovenské nefrologické společnosti. Zachována zůstanou i sympózia platinových partnerů a významně přibylo sponzorovaných přednášek našich zlatých partnerů.

Počítáme také s prezentací vybraných abstrakt ve formě krátkých přednášek či e-posterů. Ze všech přednášek bude pořizován záznam, který bude registrovaným účastníkům přístupný i po skončení akce. Je nám totiž jasné, že ne všichni se mohou fyzicky akce zúčastnit, ať již z jakýchkoli důvodů, a proto chceme přednášky zpřístupnit co nejširšímu okruhu posluchačů. Neodmyslitelnou součástí 39. kongresu ČNS bude i sesterský program připravovaný nefrologickou sekcí České asociace sester. Akce bude registrována a kreditována u České lékařské komory. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, uskuteční se pro sportovce z našich řad i „Nefrofofr“.

Organizace kongresu se již tradičně ujala agentura Congress Business Travel (CBT) a všichni doufáme v hladký průběh celé akce. Těším se na viděnou s Vámi všemi v červnu v Praze!

b87eb730d27e29ed0d2212729aeaed35_rysava-romana-170-c-100

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně České nefrologické společnosti 2020-2022

Místo konání

O2 Universum Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9

Komplex je umístěn v severovýchodní části centra Prahy.
Rozkládá se na výhodné pozici mezi vnitřním silničním okruhem, který zajišťuje pohodlné propojení z jiných částí města, a vnějším silničním okruhem, díky kterému se návštěvníci dostanou na dálniční síť.
O₂ universum se nachází 30 minut jízdy z Letiště Václava Havla a 10 minut z centra města.
Snadná dostupnost hromadnou dopravou: ­ 100 metrů od metra, stanice Českomoravská, ­ 50 metrů od tramvajové zastávky Multiaréna Praha, ­ 500 metrů od nádraží Praha-Libeň

cover-o2-universum

Novinky

Červenec 2022

Květen 2022

Počet přidělených kreditů 18

Program sesterské sekce doplněn

Pozvánka na firemní symposia - Bayer

Pozvánka na NEFROFOFR

Supplementum č. 1/2022 Aktuality v nefrologii

Pozvánka na firemní symposia - AstraZeneca

Duben 2022

Pozvánka na firemní symposia - Fresenius Medical Care

Pozvánka na firemní symposia - Abbvie

Program lékaři aktualizován

Březen 2022

Termín pro zaslání abstrakt prodloužen do 28. 3. 2022

Únor 2022

Přihlášky pro partnery a vystavovatele
Program sesterské sekce doplněn

Leden 2022

Spuštění webových stránek https://kongrescns2022.cz/

Nejbližší termíny

Leden 2022otevření on-line registrací
28. 3. 2022termín pro zaslání abstrakt
15. 4. 2022informace o příjetí příspěvku
20. 4. 2022přihlášky k účasti se snížením registračním poplatkem
31. 3. 2022přihlášky partnerů ČNS
10. 4. 2022přihlášky vystavovatelů
21. 4. 2022storno účasti bez náhrady
20. 4. 2022termín pro přihlášky k ubytování
1. 6. 2022začátek registrace O2 Universum

Organizační výbor

Předseda: Romana Ryšavá prof. MUDr., CSc.
romana.rysava@vfn.cz

 • Vladimíra Bednářová as. MUDr., CSc.
 • Sylvie Dusilová Sulková prof. MUDr., DrSc, MBA
 • Martin Havrda Prim. MUDr., MHA
 • Eva Jančová MUDr. CSc.
 • Helena Jeřábková Mgr.
 • Alena Paříková doc. MUDr., Ph.D.
 • Tomáš Reischig doc. MUDr., Ph.D.
 • Ivan Rychlík prof. MUDr., CSc., FASN, FERA
 • Barbora Szonowská MUDr.
 • František Švára MUDr.
 • Petr Táborský Prim. MUDr.
 • Ondřej Viklický prof. MUDr., CSc.
 • Vladimír Tesař prof. MUDr., DrSc., MBA, FASN

Partneři ČNS pro rok 2022

Platinoví partneři

abbviebayer-logoswixx-logo

Zlatí sponzoři

astrazenecaboehringer-ingelheimbbraunfreseniusnovartis

Stříbrní sponzoři

baxter-logofresenius-kabitakeda