39.
Kongres České
nefrologické společnosti
s mezinárodní účastí
1. – 3. 6. 2022   |   Praha   |   O2 Universum