Program sestry

Čtvrtek 2. 6. 2022

10.00 -12.30

I. Přednáškový blok

Předsedající: H. Jeřábková, J. Pancířová

Zahájení kongresu
 1. Nefrologicko-urologická sekce ČAS v roce 2022 (H. Jeřábková)
 2. Nové EDTNA/ERCA publikace pro nefrologické sestry (J. Pancířová)
Sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí při poskytování zdravotní péče
 1. Management nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb (H. Malá Mahovská, L. Mlatečková)
 2. Nežádoucí příhody při HD/HDF a jejich management (F. Lopot)
 3. Management nežádoucích událostí při léčbě pacientů s akutním selháním ledvin (K. Kubát)

12.30 – 13.10

Přestávka na oběd

13.10 – 14.45

II. Přednáškový blok

Předsedající: N. Halecká, H. Jeřábková

Transplantace z pohledu multidisciplinárního nefrologického týmu
 1. Covid-19 a dárcovský program (E. Pokorná)
 2. Transplantace ledvin od žijících dárců – Novinky v párové výměně (H. Slavíčková, R. Zámečníková)
 3. Návrat pacientky na HD liečbu po retransplantácii (Z. Mončeková)
 4. Tuberkulóza po transplantaci ledviny – kazuistika (N. Halecká, M. Kolářová)

14.45 – 15.15

Přestávka na kávu

15.15 – 17.00

III. Přednáškový blok

Předsedající: P. Votavová, M. Švandrlíková

Dialyzační léčba v době válečného konfliktu – ukrajinští pacienti s onemocněním ledvin na našich pracovištích
 1. I. Lupoměská – DS Fresenius Medical Care
 2. S. Pešičková – DS Praha – Ohradní, B. Braun Avitum
 3. P. Votavová – DS Praha – Ohradní, B. Braun Avitum
 4. L. Stöcklová, A. Rebcová – IKEM

17.00

Zakončení kongresu